اخبار / برنامه ها
نمونه کارهای رباتیک کلاس 2/2  سرکار خانم محبی

نمونه کارهای رباتیک کلاس 2/1 سرکار خانم محبی در سوم آبان ماه

تاریخعنوانبازدیدمشاهده
1396/07/02جلسه اولیاء محترم دانش آموزان پایه چهارم8
1395/12/14کارگاه آموزشی ویژه اولیا فضای مجازی303
1395/12/08گزارش فعالیت کلاس پنجم خانم علی آبادی237
1395/08/08آزمایش تجزیه نور کلاس 5/1 456
1395/08/08برنامه اردویی آبان ماه دبستان آرمان دانش391
1395/08/08کاشت سبزی پایه ششم295
1395/08/05آموزش عملی تبدیل انرژی آب و باد به انرژی حرکتی کلاس چهارم558
1395/08/05آموزش رباتیک در کلاس 2/2477
1395/08/04نوشتن قوانین کلاس و اجرای آن در کلاس 2/2302
1395/08/04تصاویری از آزمون هماهنگ فارسی و ریاضی کلاس دوم264
1395/08/04تصاویری از زنگ علوم آزمایشگاه کلاس 5/1291
1395/08/04تصاویری از زنگ آزمایشگاه علوم پایه سوم262