اخبار / برنامه ها
نمونه کارهای رباتیک کلاس 2/2  سرکار خانم محبی

نمونه کارهای رباتیک کلاس 2/1 سرکار خانم محبی در سوم آبان ماه

تاریخعنوانبازدیدمشاهده
1395/08/08آزمایش تجزیه نور کلاس 5/1 196
1395/08/08برنامه اردویی آبان ماه دبستان آرمان دانش208
1395/08/08کاشت سبزی پایه ششم134
1395/08/05آموزش عملی تبدیل انرژی آب و باد به انرژی حرکتی کلاس چهارم326
1395/08/05آموزش رباتیک در کلاس 2/2238
1395/08/04نوشتن قوانین کلاس و اجرای آن در کلاس 2/2132
1395/08/04تصاویری از آزمون هماهنگ فارسی و ریاضی کلاس دوم126
1395/08/04تصاویری از زنگ علوم آزمایشگاه کلاس 5/1134
1395/08/04تصاویری از زنگ آزمایشگاه علوم پایه سوم130