اخبار / برنامه ها
نمونه کارهای رباتیک کلاس 2/2  سرکار خانم محبی

نمونه کارهای رباتیک کلاس 2/1 سرکار خانم محبی در سوم آبان ماه

تاریخعنوانبازدیدمشاهده
1395/12/14کارگاه آموزشی ویژه اولیا فضای مجازی179
1395/12/08گزارش فعالیت کلاس پنجم خانم علی آبادی82
1395/08/08آزمایش تجزیه نور کلاس 5/1 312
1395/08/08برنامه اردویی آبان ماه دبستان آرمان دانش269
1395/08/08کاشت سبزی پایه ششم195
1395/08/05آموزش عملی تبدیل انرژی آب و باد به انرژی حرکتی کلاس چهارم429
1395/08/05آموزش رباتیک در کلاس 2/2320
1395/08/04نوشتن قوانین کلاس و اجرای آن در کلاس 2/2188
1395/08/04تصاویری از آزمون هماهنگ فارسی و ریاضی کلاس دوم183
1395/08/04تصاویری از زنگ علوم آزمایشگاه کلاس 5/1199
1395/08/04تصاویری از زنگ آزمایشگاه علوم پایه سوم190