اخبار / برنامه ها
نمونه کارهای رباتیک کلاس 2/2  سرکار خانم محبی

نمونه کارهای رباتیک کلاس 2/1 سرکار خانم محبی در سوم آبان ماه

تاریخعنوانبازدیدمشاهده
1396/08/21اردوی دانش آموزان13
1396/07/02جلسه اولیاء محترم دانش آموزان پایه چهارم86
1395/12/14کارگاه آموزشی ویژه اولیا فضای مجازی364
1395/12/08گزارش فعالیت کلاس پنجم خانم علی آبادی305
1395/08/08آزمایش تجزیه نور کلاس 5/1 574
1395/08/08برنامه اردویی آبان ماه دبستان آرمان دانش435
1395/08/08کاشت سبزی پایه ششم321
1395/08/05آموزش عملی تبدیل انرژی آب و باد به انرژی حرکتی کلاس چهارم774
1395/08/05آموزش رباتیک در کلاس 2/2546
1395/08/04نوشتن قوانین کلاس و اجرای آن در کلاس 2/2432
1395/08/04تصاویری از آزمون هماهنگ فارسی و ریاضی کلاس دوم291
1395/08/04تصاویری از زنگ علوم آزمایشگاه کلاس 5/1336
1395/08/04تصاویری از زنگ آزمایشگاه علوم پایه سوم297