اخبار / برنامه ها
نمونه کارهای رباتیک کلاس 2/2  سرکار خانم محبی

نمونه کارهای رباتیک کلاس 2/1 سرکار خانم محبی در سوم آبان ماه

تاریخعنوانبازدیدمشاهده
1395/12/14کارگاه آموزشی ویژه اولیا فضای مجازی146
1395/12/08گزارش فعالیت کلاس پنجم خانم علی آبادی43
1395/08/08آزمایش تجزیه نور کلاس 5/1 246
1395/08/08برنامه اردویی آبان ماه دبستان آرمان دانش232
1395/08/08کاشت سبزی پایه ششم162
1395/08/05آموزش عملی تبدیل انرژی آب و باد به انرژی حرکتی کلاس چهارم380
1395/08/05آموزش رباتیک در کلاس 2/2281
1395/08/04نوشتن قوانین کلاس و اجرای آن در کلاس 2/2162
1395/08/04تصاویری از آزمون هماهنگ فارسی و ریاضی کلاس دوم154
1395/08/04تصاویری از زنگ علوم آزمایشگاه کلاس 5/1172
1395/08/04تصاویری از زنگ آزمایشگاه علوم پایه سوم163