اخبار / برنامه ها
نوشتن قوانین کلاس و اجرای آن در کلاس 2/2 خانم افتخاری

دانش آموزان کلاس 2/2 خانم افتخاری قوانین کلاس را نوشته و آن را در کلاس اجرا کردند

از اینکه هرماه 

تاریخعنوانبازدیدمشاهده
1396/12/21اردوی دانش آموزان پیش دبستان تا پایه سوم183
1396/11/23بازدید از صحن علنی مجلس شورای اسلامی179
1396/09/22 اردوی دانش آموزان 246
1396/09/22 اردوی دانش آموزان256
1396/08/30اردوی دانش آموزان245
1396/08/30اردوی دانش آموزان204
1396/08/21اردوی دانش آموزان222
1396/07/02جلسه اولیاء محترم دانش آموزان پایه چهارم293
1395/12/14کارگاه آموزشی ویژه اولیا فضای مجازی611
1395/12/08گزارش فعالیت کلاس پنجم خانم علی آبادی664
1395/08/08آزمایش تجزیه نور کلاس 5/1 880
1395/08/08برنامه اردویی آبان ماه دبستان آرمان دانش649
1395/08/08کاشت سبزی پایه ششم542
1395/08/05آموزش عملی تبدیل انرژی آب و باد به انرژی حرکتی کلاس چهارم1262
1395/08/05آموزش رباتیک در کلاس 2/2861
1395/08/04نوشتن قوانین کلاس و اجرای آن در کلاس 2/2935
1395/08/04تصاویری از آزمون هماهنگ فارسی و ریاضی کلاس دوم503
1395/08/04تصاویری از زنگ علوم آزمایشگاه کلاس 5/1570
1395/08/04تصاویری از زنگ آزمایشگاه علوم پایه سوم523