اخبار / برنامه ها
نوشتن قوانین کلاس و اجرای آن در کلاس 2/2 خانم افتخاری

دانش آموزان کلاس 2/2 خانم افتخاری قوانین کلاس را نوشته و آن را در کلاس اجرا کردند

از اینکه هرماه 

تاریخعنوانبازدیدمشاهده
1396/12/21اردوی دانش آموزان پیش دبستان تا پایه سوم728
1396/11/23بازدید از صحن علنی مجلس شورای اسلامی664
1396/09/22 اردوی دانش آموزان 701
1396/09/22 اردوی دانش آموزان713
1396/08/30اردوی دانش آموزان706
1396/08/30اردوی دانش آموزان519
1396/08/21اردوی دانش آموزان554
1396/07/02جلسه اولیاء محترم دانش آموزان پایه چهارم634
1395/12/14کارگاه آموزشی ویژه اولیا فضای مجازی1032
1395/12/08گزارش فعالیت کلاس پنجم خانم علی آبادی1426
1395/08/08آزمایش تجزیه نور کلاس 5/1 1435
1395/08/08برنامه اردویی آبان ماه دبستان آرمان دانش984
1395/08/08کاشت سبزی پایه ششم930
1395/08/05آموزش عملی تبدیل انرژی آب و باد به انرژی حرکتی کلاس چهارم3562
1395/08/05آموزش رباتیک در کلاس 2/21311
1395/08/04نوشتن قوانین کلاس و اجرای آن در کلاس 2/22959
1395/08/04تصاویری از آزمون هماهنگ فارسی و ریاضی کلاس دوم857
1395/08/04تصاویری از زنگ علوم آزمایشگاه کلاس 5/1953
1395/08/04تصاویری از زنگ آزمایشگاه علوم پایه سوم900