اخبار / برنامه ها
آزمون هماهنگ فارسی و ریاضی خانم افتخاری کلاس دوم

آزمون هماهنگ فارسی و ریاضی برای کلاس خانم افتخاری پایه دوم برگزار شد.

تاریخعنوانبازدیدمشاهده
1396/12/21اردوی دانش آموزان پیش دبستان تا پایه سوم132
1396/11/23بازدید از صحن علنی مجلس شورای اسلامی139
1396/09/22 اردوی دانش آموزان 206
1396/09/22 اردوی دانش آموزان212
1396/08/30اردوی دانش آموزان205
1396/08/30اردوی دانش آموزان174
1396/08/21اردوی دانش آموزان188
1396/07/02جلسه اولیاء محترم دانش آموزان پایه چهارم264
1395/12/14کارگاه آموزشی ویژه اولیا فضای مجازی572
1395/12/08گزارش فعالیت کلاس پنجم خانم علی آبادی584
1395/08/08آزمایش تجزیه نور کلاس 5/1 828
1395/08/08برنامه اردویی آبان ماه دبستان آرمان دانش612
1395/08/08کاشت سبزی پایه ششم508
1395/08/05آموزش عملی تبدیل انرژی آب و باد به انرژی حرکتی کلاس چهارم1168
1395/08/05آموزش رباتیک در کلاس 2/2802
1395/08/04نوشتن قوانین کلاس و اجرای آن در کلاس 2/2733
1395/08/04تصاویری از آزمون هماهنگ فارسی و ریاضی کلاس دوم471
1395/08/04تصاویری از زنگ علوم آزمایشگاه کلاس 5/1536
1395/08/04تصاویری از زنگ آزمایشگاه علوم پایه سوم490