اخبار / برنامه ها
آزمون هماهنگ فارسی و ریاضی خانم افتخاری کلاس دوم

آزمون هماهنگ فارسی و ریاضی برای کلاس خانم افتخاری پایه دوم برگزار شد.

تاریخعنوانبازدیدمشاهده
1396/12/21اردوی دانش آموزان پیش دبستان تا پایه سوم366
1396/11/23بازدید از صحن علنی مجلس شورای اسلامی320
1396/09/22 اردوی دانش آموزان 373
1396/09/22 اردوی دانش آموزان387
1396/08/30اردوی دانش آموزان384
1396/08/30اردوی دانش آموزان292
1396/08/21اردوی دانش آموزان317
1396/07/02جلسه اولیاء محترم دانش آموزان پایه چهارم382
1395/12/14کارگاه آموزشی ویژه اولیا فضای مجازی739
1395/12/08گزارش فعالیت کلاس پنجم خانم علی آبادی906
1395/08/08آزمایش تجزیه نور کلاس 5/1 1069
1395/08/08برنامه اردویی آبان ماه دبستان آرمان دانش748
1395/08/08کاشت سبزی پایه ششم656
1395/08/05آموزش عملی تبدیل انرژی آب و باد به انرژی حرکتی کلاس چهارم2004
1395/08/05آموزش رباتیک در کلاس 2/21003
1395/08/04نوشتن قوانین کلاس و اجرای آن در کلاس 2/21570
1395/08/04تصاویری از آزمون هماهنگ فارسی و ریاضی کلاس دوم594
1395/08/04تصاویری از زنگ علوم آزمایشگاه کلاس 5/1672
1395/08/04تصاویری از زنگ آزمایشگاه علوم پایه سوم640