اخبار / برنامه ها
اردوی دانش آموزان پیش دبستان تا پایه سوم

 

تاریخعنوانبازدیدمشاهده
1396/12/21اردوی دانش آموزان پیش دبستان تا پایه سوم150
1396/11/23بازدید از صحن علنی مجلس شورای اسلامی150
1396/09/22 اردوی دانش آموزان 215
1396/09/22 اردوی دانش آموزان225
1396/08/30اردوی دانش آموزان219
1396/08/30اردوی دانش آموزان180
1396/08/21اردوی دانش آموزان193
1396/07/02جلسه اولیاء محترم دانش آموزان پایه چهارم273
1395/12/14کارگاه آموزشی ویژه اولیا فضای مجازی580
1395/12/08گزارش فعالیت کلاس پنجم خانم علی آبادی604
1395/08/08آزمایش تجزیه نور کلاس 5/1 840
1395/08/08برنامه اردویی آبان ماه دبستان آرمان دانش621
1395/08/08کاشت سبزی پایه ششم514
1395/08/05آموزش عملی تبدیل انرژی آب و باد به انرژی حرکتی کلاس چهارم1198
1395/08/05آموزش رباتیک در کلاس 2/2821
1395/08/04نوشتن قوانین کلاس و اجرای آن در کلاس 2/2747
1395/08/04تصاویری از آزمون هماهنگ فارسی و ریاضی کلاس دوم480
1395/08/04تصاویری از زنگ علوم آزمایشگاه کلاس 5/1544
1395/08/04تصاویری از زنگ آزمایشگاه علوم پایه سوم496