اخبار / برنامه ها
اردوی دانش آموزان پیش دبستان تا پایه سوم

 

تاریخعنوانبازدیدمشاهده
1396/12/21اردوی دانش آموزان پیش دبستان تا پایه سوم113
1396/11/23بازدید از صحن علنی مجلس شورای اسلامی117
1396/09/22 اردوی دانش آموزان 187
1396/09/22 اردوی دانش آموزان194
1396/08/30اردوی دانش آموزان186
1396/08/30اردوی دانش آموزان161
1396/08/21اردوی دانش آموزان170
1396/07/02جلسه اولیاء محترم دانش آموزان پایه چهارم246
1395/12/14کارگاه آموزشی ویژه اولیا فضای مجازی557
1395/12/08گزارش فعالیت کلاس پنجم خانم علی آبادی552
1395/08/08آزمایش تجزیه نور کلاس 5/1 804
1395/08/08برنامه اردویی آبان ماه دبستان آرمان دانش594
1395/08/08کاشت سبزی پایه ششم493
1395/08/05آموزش عملی تبدیل انرژی آب و باد به انرژی حرکتی کلاس چهارم1131
1395/08/05آموزش رباتیک در کلاس 2/2778
1395/08/04نوشتن قوانین کلاس و اجرای آن در کلاس 2/2704
1395/08/04تصاویری از آزمون هماهنگ فارسی و ریاضی کلاس دوم456
1395/08/04تصاویری از زنگ علوم آزمایشگاه کلاس 5/1519
1395/08/04تصاویری از زنگ آزمایشگاه علوم پایه سوم472