اخبار / برنامه ها
اردوی دانش آموزان پیش دبستان تا پایه سوم

 

تاریخعنوانبازدیدمشاهده
1396/12/21اردوی دانش آموزان پیش دبستان تا پایه سوم182
1396/11/23بازدید از صحن علنی مجلس شورای اسلامی178
1396/09/22 اردوی دانش آموزان 245
1396/09/22 اردوی دانش آموزان252
1396/08/30اردوی دانش آموزان244
1396/08/30اردوی دانش آموزان203
1396/08/21اردوی دانش آموزان219
1396/07/02جلسه اولیاء محترم دانش آموزان پایه چهارم290
1395/12/14کارگاه آموزشی ویژه اولیا فضای مجازی609
1395/12/08گزارش فعالیت کلاس پنجم خانم علی آبادی654
1395/08/08آزمایش تجزیه نور کلاس 5/1 877
1395/08/08برنامه اردویی آبان ماه دبستان آرمان دانش645
1395/08/08کاشت سبزی پایه ششم537
1395/08/05آموزش عملی تبدیل انرژی آب و باد به انرژی حرکتی کلاس چهارم1257
1395/08/05آموزش رباتیک در کلاس 2/2857
1395/08/04نوشتن قوانین کلاس و اجرای آن در کلاس 2/2886
1395/08/04تصاویری از آزمون هماهنگ فارسی و ریاضی کلاس دوم500
1395/08/04تصاویری از زنگ علوم آزمایشگاه کلاس 5/1567
1395/08/04تصاویری از زنگ آزمایشگاه علوم پایه سوم519