اخبار / برنامه ها
اردوی دانش آموزان پیش دبستان تا پایه سوم

 

تاریخعنوانبازدیدمشاهده
1396/12/21اردوی دانش آموزان پیش دبستان تا پایه سوم38
1396/11/23بازدید از صحن علنی مجلس شورای اسلامی64
1396/09/22 اردوی دانش آموزان 126
1396/09/22 اردوی دانش آموزان129
1396/08/30اردوی دانش آموزان118
1396/08/30اردوی دانش آموزان110
1396/08/21اردوی دانش آموزان120
1396/07/02جلسه اولیاء محترم دانش آموزان پایه چهارم195
1395/12/14کارگاه آموزشی ویژه اولیا فضای مجازی493
1395/12/08گزارش فعالیت کلاس پنجم خانم علی آبادی465
1395/08/08آزمایش تجزیه نور کلاس 5/1 739
1395/08/08برنامه اردویی آبان ماه دبستان آرمان دانش544
1395/08/08کاشت سبزی پایه ششم436
1395/08/05آموزش عملی تبدیل انرژی آب و باد به انرژی حرکتی کلاس چهارم1010
1395/08/05آموزش رباتیک در کلاس 2/2709
1395/08/04نوشتن قوانین کلاس و اجرای آن در کلاس 2/2626
1395/08/04تصاویری از آزمون هماهنگ فارسی و ریاضی کلاس دوم403
1395/08/04تصاویری از زنگ علوم آزمایشگاه کلاس 5/1460
1395/08/04تصاویری از زنگ آزمایشگاه علوم پایه سوم417