اخبار / برنامه ها
اردوی دانش آموزان پیش دبستان تا پایه سوم

 

تاریخعنوانبازدیدمشاهده
1396/12/21اردوی دانش آموزان پیش دبستان تا پایه سوم231
1396/11/23بازدید از صحن علنی مجلس شورای اسلامی216
1396/09/22 اردوی دانش آموزان 285
1396/09/22 اردوی دانش آموزان291
1396/08/30اردوی دانش آموزان278
1396/08/30اردوی دانش آموزان222
1396/08/21اردوی دانش آموزان246
1396/07/02جلسه اولیاء محترم دانش آموزان پایه چهارم315
1395/12/14کارگاه آموزشی ویژه اولیا فضای مجازی647
1395/12/08گزارش فعالیت کلاس پنجم خانم علی آبادی740
1395/08/08آزمایش تجزیه نور کلاس 5/1 948
1395/08/08برنامه اردویی آبان ماه دبستان آرمان دانش670
1395/08/08کاشت سبزی پایه ششم569
1395/08/05آموزش عملی تبدیل انرژی آب و باد به انرژی حرکتی کلاس چهارم1614
1395/08/05آموزش رباتیک در کلاس 2/2896
1395/08/04نوشتن قوانین کلاس و اجرای آن در کلاس 2/21187
1395/08/04تصاویری از آزمون هماهنگ فارسی و ریاضی کلاس دوم522
1395/08/04تصاویری از زنگ علوم آزمایشگاه کلاس 5/1594
1395/08/04تصاویری از زنگ آزمایشگاه علوم پایه سوم554