اخبار / برنامه ها
اردوی دانش آموزان پیش دبستان تا پایه سوم

 

تاریخعنوانبازدیدمشاهده
1396/12/21اردوی دانش آموزان پیش دبستان تا پایه سوم595
1396/11/23بازدید از صحن علنی مجلس شورای اسلامی538
1396/09/22 اردوی دانش آموزان 580
1396/09/22 اردوی دانش آموزان599
1396/08/30اردوی دانش آموزان592
1396/08/30اردوی دانش آموزان446
1396/08/21اردوی دانش آموزان474
1396/07/02جلسه اولیاء محترم دانش آموزان پایه چهارم545
1395/12/14کارگاه آموزشی ویژه اولیا فضای مجازی934
1395/12/08گزارش فعالیت کلاس پنجم خانم علی آبادی1278
1395/08/08آزمایش تجزیه نور کلاس 5/1 1325
1395/08/08برنامه اردویی آبان ماه دبستان آرمان دانش906
1395/08/08کاشت سبزی پایه ششم830
1395/08/05آموزش عملی تبدیل انرژی آب و باد به انرژی حرکتی کلاس چهارم3094
1395/08/05آموزش رباتیک در کلاس 2/21213
1395/08/04نوشتن قوانین کلاس و اجرای آن در کلاس 2/22585
1395/08/04تصاویری از آزمون هماهنگ فارسی و ریاضی کلاس دوم766
1395/08/04تصاویری از زنگ علوم آزمایشگاه کلاس 5/1863
1395/08/04تصاویری از زنگ آزمایشگاه علوم پایه سوم816