اخبار / برنامه ها
بازدید از صحن علنی مجلس شورای اسلامی - پایه ششم

 

 

تاریخعنوانبازدیدمشاهده
1396/12/21اردوی دانش آموزان پیش دبستان تا پایه سوم535
1396/11/23بازدید از صحن علنی مجلس شورای اسلامی476
1396/09/22 اردوی دانش آموزان 526
1396/09/22 اردوی دانش آموزان545
1396/08/30اردوی دانش آموزان541
1396/08/30اردوی دانش آموزان409
1396/08/21اردوی دانش آموزان428
1396/07/02جلسه اولیاء محترم دانش آموزان پایه چهارم498
1395/12/14کارگاه آموزشی ویژه اولیا فضای مجازی884
1395/12/08گزارش فعالیت کلاس پنجم خانم علی آبادی1190
1395/08/08آزمایش تجزیه نور کلاس 5/1 1237
1395/08/08برنامه اردویی آبان ماه دبستان آرمان دانش866
1395/08/08کاشت سبزی پایه ششم776
1395/08/05آموزش عملی تبدیل انرژی آب و باد به انرژی حرکتی کلاس چهارم2389
1395/08/05آموزش رباتیک در کلاس 2/21149
1395/08/04نوشتن قوانین کلاس و اجرای آن در کلاس 2/22277
1395/08/04تصاویری از آزمون هماهنگ فارسی و ریاضی کلاس دوم722
1395/08/04تصاویری از زنگ علوم آزمایشگاه کلاس 5/1806
1395/08/04تصاویری از زنگ آزمایشگاه علوم پایه سوم767