اخبار / برنامه ها
بازدید از صحن علنی مجلس شورای اسلامی - پایه ششم

 

 

تاریخعنوانبازدیدمشاهده
1396/12/21اردوی دانش آموزان پیش دبستان تا پایه سوم168
1396/11/23بازدید از صحن علنی مجلس شورای اسلامی164
1396/09/22 اردوی دانش آموزان 229
1396/09/22 اردوی دانش آموزان236
1396/08/30اردوی دانش آموزان228
1396/08/30اردوی دانش آموزان192
1396/08/21اردوی دانش آموزان208
1396/07/02جلسه اولیاء محترم دانش آموزان پایه چهارم280
1395/12/14کارگاه آموزشی ویژه اولیا فضای مجازی591
1395/12/08گزارش فعالیت کلاس پنجم خانم علی آبادی626
1395/08/08آزمایش تجزیه نور کلاس 5/1 855
1395/08/08برنامه اردویی آبان ماه دبستان آرمان دانش633
1395/08/08کاشت سبزی پایه ششم530
1395/08/05آموزش عملی تبدیل انرژی آب و باد به انرژی حرکتی کلاس چهارم1222
1395/08/05آموزش رباتیک در کلاس 2/2838
1395/08/04نوشتن قوانین کلاس و اجرای آن در کلاس 2/2771
1395/08/04تصاویری از آزمون هماهنگ فارسی و ریاضی کلاس دوم488
1395/08/04تصاویری از زنگ علوم آزمایشگاه کلاس 5/1555
1395/08/04تصاویری از زنگ آزمایشگاه علوم پایه سوم508