اخبار / برنامه ها
بازدید از صحن علنی مجلس شورای اسلامی - پایه ششم

 

 

تاریخعنوانبازدیدمشاهده
1396/12/21اردوی دانش آموزان پیش دبستان تا پایه سوم786
1396/11/23بازدید از صحن علنی مجلس شورای اسلامی715
1396/09/22 اردوی دانش آموزان 745
1396/09/22 اردوی دانش آموزان762
1396/08/30اردوی دانش آموزان754
1396/08/30اردوی دانش آموزان558
1396/08/21اردوی دانش آموزان589
1396/07/02جلسه اولیاء محترم دانش آموزان پایه چهارم676
1395/12/14کارگاه آموزشی ویژه اولیا فضای مجازی1069
1395/12/08گزارش فعالیت کلاس پنجم خانم علی آبادی1484
1395/08/08آزمایش تجزیه نور کلاس 5/1 1474
1395/08/08برنامه اردویی آبان ماه دبستان آرمان دانش1016
1395/08/08کاشت سبزی پایه ششم973
1395/08/05آموزش عملی تبدیل انرژی آب و باد به انرژی حرکتی کلاس چهارم3708
1395/08/05آموزش رباتیک در کلاس 2/21353
1395/08/04نوشتن قوانین کلاس و اجرای آن در کلاس 2/23063
1395/08/04تصاویری از آزمون هماهنگ فارسی و ریاضی کلاس دوم889
1395/08/04تصاویری از زنگ علوم آزمایشگاه کلاس 5/1994
1395/08/04تصاویری از زنگ آزمایشگاه علوم پایه سوم936