اخبار / برنامه ها
بازدید از صحن علنی مجلس شورای اسلامی - پایه ششم

 

 

تاریخعنوانبازدیدمشاهده
1396/12/21اردوی دانش آموزان پیش دبستان تا پایه سوم895
1396/11/23بازدید از صحن علنی مجلس شورای اسلامی821
1396/09/22 اردوی دانش آموزان 848
1396/09/22 اردوی دانش آموزان882
1396/08/30اردوی دانش آموزان863
1396/08/30اردوی دانش آموزان635
1396/08/21اردوی دانش آموزان657
1396/07/02جلسه اولیاء محترم دانش آموزان پایه چهارم742
1395/12/14کارگاه آموزشی ویژه اولیا فضای مجازی1137
1395/12/08گزارش فعالیت کلاس پنجم خانم علی آبادی1572
1395/08/08آزمایش تجزیه نور کلاس 5/1 1555
1395/08/08برنامه اردویی آبان ماه دبستان آرمان دانش1087
1395/08/08کاشت سبزی پایه ششم1049
1395/08/05آموزش عملی تبدیل انرژی آب و باد به انرژی حرکتی کلاس چهارم3859
1395/08/05آموزش رباتیک در کلاس 2/21440
1395/08/04نوشتن قوانین کلاس و اجرای آن در کلاس 2/23210
1395/08/04تصاویری از آزمون هماهنگ فارسی و ریاضی کلاس دوم960
1395/08/04تصاویری از زنگ علوم آزمایشگاه کلاس 5/11081
1395/08/04تصاویری از زنگ آزمایشگاه علوم پایه سوم1009