اخبار / برنامه ها
بازدید از صحن علنی مجلس شورای اسلامی - پایه ششم

 

 

تاریخعنوانبازدیدمشاهده
1396/12/21اردوی دانش آموزان پیش دبستان تا پایه سوم687
1396/11/23بازدید از صحن علنی مجلس شورای اسلامی626
1396/09/22 اردوی دانش آموزان 667
1396/09/22 اردوی دانش آموزان682
1396/08/30اردوی دانش آموزان674
1396/08/30اردوی دانش آموزان495
1396/08/21اردوی دانش آموزان516
1396/07/02جلسه اولیاء محترم دانش آموزان پایه چهارم605
1395/12/14کارگاه آموزشی ویژه اولیا فضای مجازی996
1395/12/08گزارش فعالیت کلاس پنجم خانم علی آبادی1385
1395/08/08آزمایش تجزیه نور کلاس 5/1 1405
1395/08/08برنامه اردویی آبان ماه دبستان آرمان دانش954
1395/08/08کاشت سبزی پایه ششم896
1395/08/05آموزش عملی تبدیل انرژی آب و باد به انرژی حرکتی کلاس چهارم3476
1395/08/05آموزش رباتیک در کلاس 2/21282
1395/08/04نوشتن قوانین کلاس و اجرای آن در کلاس 2/22884
1395/08/04تصاویری از آزمون هماهنگ فارسی و ریاضی کلاس دوم819
1395/08/04تصاویری از زنگ علوم آزمایشگاه کلاس 5/1925
1395/08/04تصاویری از زنگ آزمایشگاه علوم پایه سوم866