اخبار / برنامه ها
 اردوی دانش آموزان پایه دوم وسوم

 اردوی دانش آموزان پایه دوم و سوم  - پارک آموزش ترافیک

 

 

تاریخعنوانبازدیدمشاهده
1396/12/21اردوی دانش آموزان پیش دبستان تا پایه سوم723
1396/11/23بازدید از صحن علنی مجلس شورای اسلامی660
1396/09/22 اردوی دانش آموزان 698
1396/09/22 اردوی دانش آموزان712
1396/08/30اردوی دانش آموزان705
1396/08/30اردوی دانش آموزان517
1396/08/21اردوی دانش آموزان552
1396/07/02جلسه اولیاء محترم دانش آموزان پایه چهارم633
1395/12/14کارگاه آموزشی ویژه اولیا فضای مجازی1031
1395/12/08گزارش فعالیت کلاس پنجم خانم علی آبادی1423
1395/08/08آزمایش تجزیه نور کلاس 5/1 1433
1395/08/08برنامه اردویی آبان ماه دبستان آرمان دانش983
1395/08/08کاشت سبزی پایه ششم929
1395/08/05آموزش عملی تبدیل انرژی آب و باد به انرژی حرکتی کلاس چهارم3556
1395/08/05آموزش رباتیک در کلاس 2/21308
1395/08/04نوشتن قوانین کلاس و اجرای آن در کلاس 2/22954
1395/08/04تصاویری از آزمون هماهنگ فارسی و ریاضی کلاس دوم854
1395/08/04تصاویری از زنگ علوم آزمایشگاه کلاس 5/1953
1395/08/04تصاویری از زنگ آزمایشگاه علوم پایه سوم897