اخبار / برنامه ها
 اردوی دانش آموزان پایه دوم وسوم

 اردوی دانش آموزان پایه دوم و سوم  - پارک آموزش ترافیک

 

 

تاریخعنوانبازدیدمشاهده
1396/12/21اردوی دانش آموزان پیش دبستان تا پایه سوم436
1396/11/23بازدید از صحن علنی مجلس شورای اسلامی388
1396/09/22 اردوی دانش آموزان 444
1396/09/22 اردوی دانش آموزان456
1396/08/30اردوی دانش آموزان455
1396/08/30اردوی دانش آموزان343
1396/08/21اردوی دانش آموزان360
1396/07/02جلسه اولیاء محترم دانش آموزان پایه چهارم433
1395/12/14کارگاه آموزشی ویژه اولیا فضای مجازی801
1395/12/08گزارش فعالیت کلاس پنجم خانم علی آبادی1037
1395/08/08آزمایش تجزیه نور کلاس 5/1 1142
1395/08/08برنامه اردویی آبان ماه دبستان آرمان دانش794
1395/08/08کاشت سبزی پایه ششم705
1395/08/05آموزش عملی تبدیل انرژی آب و باد به انرژی حرکتی کلاس چهارم2157
1395/08/05آموزش رباتیک در کلاس 2/21071
1395/08/04نوشتن قوانین کلاس و اجرای آن در کلاس 2/21710
1395/08/04تصاویری از آزمون هماهنگ فارسی و ریاضی کلاس دوم643
1395/08/04تصاویری از زنگ علوم آزمایشگاه کلاس 5/1725
1395/08/04تصاویری از زنگ آزمایشگاه علوم پایه سوم687