اخبار / برنامه ها
اردوی دانش آموزان پایه پنجم

تاریخعنوانبازدیدمشاهده
1396/12/21اردوی دانش آموزان پیش دبستان تا پایه سوم206
1396/11/23بازدید از صحن علنی مجلس شورای اسلامی194
1396/09/22 اردوی دانش آموزان 264
1396/09/22 اردوی دانش آموزان270
1396/08/30اردوی دانش آموزان260
1396/08/30اردوی دانش آموزان209
1396/08/21اردوی دانش آموزان231
1396/07/02جلسه اولیاء محترم دانش آموزان پایه چهارم300
1395/12/14کارگاه آموزشی ویژه اولیا فضای مجازی626
1395/12/08گزارش فعالیت کلاس پنجم خانم علی آبادی706
1395/08/08آزمایش تجزیه نور کلاس 5/1 903
1395/08/08برنامه اردویی آبان ماه دبستان آرمان دانش654
1395/08/08کاشت سبزی پایه ششم546
1395/08/05آموزش عملی تبدیل انرژی آب و باد به انرژی حرکتی کلاس چهارم1322
1395/08/05آموزش رباتیک در کلاس 2/2870
1395/08/04نوشتن قوانین کلاس و اجرای آن در کلاس 2/21073
1395/08/04تصاویری از آزمون هماهنگ فارسی و ریاضی کلاس دوم507
1395/08/04تصاویری از زنگ علوم آزمایشگاه کلاس 5/1580
1395/08/04تصاویری از زنگ آزمایشگاه علوم پایه سوم533