اخبار / برنامه ها
اردوی دانش آموزان پایه پنجم

تاریخعنوانبازدیدمشاهده
1396/12/21اردوی دانش آموزان پیش دبستان تا پایه سوم383
1396/11/23بازدید از صحن علنی مجلس شورای اسلامی341
1396/09/22 اردوی دانش آموزان 390
1396/09/22 اردوی دانش آموزان406
1396/08/30اردوی دانش آموزان403
1396/08/30اردوی دانش آموزان308
1396/08/21اردوی دانش آموزان329
1396/07/02جلسه اولیاء محترم دانش آموزان پایه چهارم398
1395/12/14کارگاه آموزشی ویژه اولیا فضای مجازی755
1395/12/08گزارش فعالیت کلاس پنجم خانم علی آبادی926
1395/08/08آزمایش تجزیه نور کلاس 5/1 1099
1395/08/08برنامه اردویی آبان ماه دبستان آرمان دانش759
1395/08/08کاشت سبزی پایه ششم667
1395/08/05آموزش عملی تبدیل انرژی آب و باد به انرژی حرکتی کلاس چهارم2054
1395/08/05آموزش رباتیک در کلاس 2/21022
1395/08/04نوشتن قوانین کلاس و اجرای آن در کلاس 2/21617
1395/08/04تصاویری از آزمون هماهنگ فارسی و ریاضی کلاس دوم608
1395/08/04تصاویری از زنگ علوم آزمایشگاه کلاس 5/1690
1395/08/04تصاویری از زنگ آزمایشگاه علوم پایه سوم650