اخبار / برنامه ها
اردوی دانش آموزان پایه اول و پیش دبستانی

  

تاریخعنوانبازدیدمشاهده
1396/12/21اردوی دانش آموزان پیش دبستان تا پایه سوم257
1396/11/23بازدید از صحن علنی مجلس شورای اسلامی237
1396/09/22 اردوی دانش آموزان 308
1396/09/22 اردوی دانش آموزان312
1396/08/30اردوی دانش آموزان304
1396/08/30اردوی دانش آموزان238
1396/08/21اردوی دانش آموزان260
1396/07/02جلسه اولیاء محترم دانش آموزان پایه چهارم334
1395/12/14کارگاه آموزشی ویژه اولیا فضای مجازی667
1395/12/08گزارش فعالیت کلاس پنجم خانم علی آبادی786
1395/08/08آزمایش تجزیه نور کلاس 5/1 976
1395/08/08برنامه اردویی آبان ماه دبستان آرمان دانش686
1395/08/08کاشت سبزی پایه ششم582
1395/08/05آموزش عملی تبدیل انرژی آب و باد به انرژی حرکتی کلاس چهارم1777
1395/08/05آموزش رباتیک در کلاس 2/2920
1395/08/04نوشتن قوانین کلاس و اجرای آن در کلاس 2/21314
1395/08/04تصاویری از آزمون هماهنگ فارسی و ریاضی کلاس دوم536
1395/08/04تصاویری از زنگ علوم آزمایشگاه کلاس 5/1611
1395/08/04تصاویری از زنگ آزمایشگاه علوم پایه سوم573