اخبار / برنامه ها
اردوی دانش آموزان پایه اول و پیش دبستانی

  

تاریخعنوانبازدیدمشاهده
1396/12/21اردوی دانش آموزان پیش دبستان تا پایه سوم408
1396/11/23بازدید از صحن علنی مجلس شورای اسلامی363
1396/09/22 اردوی دانش آموزان 417
1396/09/22 اردوی دانش آموزان432
1396/08/30اردوی دانش آموزان430
1396/08/30اردوی دانش آموزان324
1396/08/21اردوی دانش آموزان340
1396/07/02جلسه اولیاء محترم دانش آموزان پایه چهارم412
1395/12/14کارگاه آموزشی ویژه اولیا فضای مجازی780
1395/12/08گزارش فعالیت کلاس پنجم خانم علی آبادی988
1395/08/08آزمایش تجزیه نور کلاس 5/1 1118
1395/08/08برنامه اردویی آبان ماه دبستان آرمان دانش771
1395/08/08کاشت سبزی پایه ششم683
1395/08/05آموزش عملی تبدیل انرژی آب و باد به انرژی حرکتی کلاس چهارم2103
1395/08/05آموزش رباتیک در کلاس 2/21042
1395/08/04نوشتن قوانین کلاس و اجرای آن در کلاس 2/21659
1395/08/04تصاویری از آزمون هماهنگ فارسی و ریاضی کلاس دوم622
1395/08/04تصاویری از زنگ علوم آزمایشگاه کلاس 5/1703
1395/08/04تصاویری از زنگ آزمایشگاه علوم پایه سوم666