اخبار / برنامه ها
برنامه اردوی دانش آموزان

 

 

 

تاریخعنوانبازدیدمشاهده
1396/12/21اردوی دانش آموزان پیش دبستان تا پایه سوم481
1396/11/23بازدید از صحن علنی مجلس شورای اسلامی432
1396/09/22 اردوی دانش آموزان 479
1396/09/22 اردوی دانش آموزان497
1396/08/30اردوی دانش آموزان493
1396/08/30اردوی دانش آموزان377
1396/08/21اردوی دانش آموزان391
1396/07/02جلسه اولیاء محترم دانش آموزان پایه چهارم466
1395/12/14کارگاه آموزشی ویژه اولیا فضای مجازی843
1395/12/08گزارش فعالیت کلاس پنجم خانم علی آبادی1097
1395/08/08آزمایش تجزیه نور کلاس 5/1 1191
1395/08/08برنامه اردویی آبان ماه دبستان آرمان دانش828
1395/08/08کاشت سبزی پایه ششم739
1395/08/05آموزش عملی تبدیل انرژی آب و باد به انرژی حرکتی کلاس چهارم2249
1395/08/05آموزش رباتیک در کلاس 2/21110
1395/08/04نوشتن قوانین کلاس و اجرای آن در کلاس 2/21830
1395/08/04تصاویری از آزمون هماهنگ فارسی و ریاضی کلاس دوم681
1395/08/04تصاویری از زنگ علوم آزمایشگاه کلاس 5/1765
1395/08/04تصاویری از زنگ آزمایشگاه علوم پایه سوم724