اخبار / برنامه ها
اولیاء محترم پایه چهارم

اولیاء محترم پایه چهارم بدین وسیله از شما دعوت می شود که در جلسه روز دوشنبه مورخ 96/7/3 از ساعت 9:20 الی 10:50 در مدرسه حضور بهم رسانید. شرکت در این جلسه الزامی می باشد.

تاریخعنوانبازدیدمشاهده
1396/12/21اردوی دانش آموزان پیش دبستان تا پایه سوم241
1396/11/23بازدید از صحن علنی مجلس شورای اسلامی222
1396/09/22 اردوی دانش آموزان 290
1396/09/22 اردوی دانش آموزان298
1396/08/30اردوی دانش آموزان285
1396/08/30اردوی دانش آموزان226
1396/08/21اردوی دانش آموزان251
1396/07/02جلسه اولیاء محترم دانش آموزان پایه چهارم321
1395/12/14کارگاه آموزشی ویژه اولیا فضای مجازی652
1395/12/08گزارش فعالیت کلاس پنجم خانم علی آبادی753
1395/08/08آزمایش تجزیه نور کلاس 5/1 955
1395/08/08برنامه اردویی آبان ماه دبستان آرمان دانش676
1395/08/08کاشت سبزی پایه ششم573
1395/08/05آموزش عملی تبدیل انرژی آب و باد به انرژی حرکتی کلاس چهارم1665
1395/08/05آموزش رباتیک در کلاس 2/2902
1395/08/04نوشتن قوانین کلاس و اجرای آن در کلاس 2/21214
1395/08/04تصاویری از آزمون هماهنگ فارسی و ریاضی کلاس دوم527
1395/08/04تصاویری از زنگ علوم آزمایشگاه کلاس 5/1600
1395/08/04تصاویری از زنگ آزمایشگاه علوم پایه سوم562