اخبار / برنامه ها
آزمایش تجزیه نور کلاس 5/1 خانم حیدری

آزمایش تجزیه نور توسط حباب، سی دی ، منشور

کلاس 5/1 سرکار خانم حیدری

 //انتهای خبر//

تاریخعنوانبازدیدمشاهده
1396/09/22 اردوی دانش آموزان 44
1396/09/22 اردوی دانش آموزان45
1396/08/30اردوی دانش آموزان49
1396/08/30اردوی دانش آموزان45
1396/08/21اردوی دانش آموزان50
1396/07/02جلسه اولیاء محترم دانش آموزان پایه چهارم133
1395/12/14کارگاه آموزشی ویژه اولیا فضای مجازی422
1395/12/08گزارش فعالیت کلاس پنجم خانم علی آبادی364
1395/08/08آزمایش تجزیه نور کلاس 5/1 660
1395/08/08برنامه اردویی آبان ماه دبستان آرمان دانش488
1395/08/08کاشت سبزی پایه ششم376
1395/08/05آموزش عملی تبدیل انرژی آب و باد به انرژی حرکتی کلاس چهارم893
1395/08/05آموزش رباتیک در کلاس 2/2630
1395/08/04نوشتن قوانین کلاس و اجرای آن در کلاس 2/2538
1395/08/04تصاویری از آزمون هماهنگ فارسی و ریاضی کلاس دوم336
1395/08/04تصاویری از زنگ علوم آزمایشگاه کلاس 5/1393
1395/08/04تصاویری از زنگ آزمایشگاه علوم پایه سوم349