برنامه ها

آزمایش تجزیه نور کلاس 5/1

آزمایش تجزیه نور کلاس 5/1 خانم حیدری

برنامه اردویی آبان ماه دبستان آرمان دانش

برنامه اردویی آبان ماه دبستان آرمان دانش

کاشت سبزی پایه ششم

دانش آموزان پایه ششم در حیاط مدرسه نحوه کاشت سبزی را آموزش دیدند.

آموزش عملی تبدیل انرژی آب و باد به انرژی حرکتی کلاس چهارم

گزارش تصویری از فعالیت کلاس چهارم سرکار خانم حبیبی

آموزش رباتیک در کلاس 2/2

نمونه کارهای رباتیک کلاس 2/2  سرکار خانم محبی