اخبار / اخبار مدرسه
به نتیجه رسیدن نوشیدنی گازدار (کلاس 5/1)

نوشيدني گاز دار کلاس 5/1 به نتيجه رسيد و دانش آموزان امروز 94/7/25  طعم آن را چشيدند. اين دوغ به گفته دانش آموزان بسيار خوش مزه و لذيذ بود.

دانش آموزان کلاس 5/1 تصميم گرفتند اين دوغ را در منزل تهيه کنند و به اعضاي خانواده شان تقديم کنند.

 

مک