اخبار / اخبار مدرسه
اطلاعیه

اطلاعیه:
ولی محترم
با احترام خواهشمند است جهت ثبت نام فرزندتان و تعیین تکلیف وی برای سال تحصیلی ۱۴۰۰_۱۳۹۹ حداکثر تا تاریخ ۹۹/۰۵/۱۵ مراجعه نمایید.
شایان ذکر است آغاز سال تحصیلی از ۹۹/۰۶/۱۵ می باشد.
دبستان آرمان دانش