اخبار / اخبار مدرسه
ارزشیابی پایانی

باسلام و احترام
باتوجه به بخشنامه آموزش و پرورش و تصمیم شورای مدرسه به اطلاع می رسانیم برای رفع اشکال و آمادگی برای ارزشیابی پایانی دانش آموزانی که نیاز به آموزش بیشتر دارند به معلم مربوط اطلاع دهند تا با هماهنگی و رعایت نکات بهداشتی زمان حضور در مدرسه مشخص گردد.
بعضی از دانش آموزان بنا به تشخیص معلم مربوط نیاز به کلاس جبرانی دارند که به صورت انفرادی به اولیا اعلام می گردد.در صورتی که مایل به شرکت فرزندشان در کلاس جبرانی نمی باشند لطفا به مدرسه مراجعه و فرم رضایت خود را امضا نمایند.
در ضمن ارزشیابی پایانی به صورت حضوری و تاریخ آن خدمتتان اعلام می شود.
در صورت غیبت دانش آموز نمره پایانی با توجه به ارزشیابی های طول سال تحصیلی با صلاحدید معلم لحاظ خواهد شد.