اخبار / اخبار مدرسه
اطلاعیه

ولی محترم
باسلام
نظر به اینکه علی رغم تعطیلی مدرسه، فعالیت های آموزشی فرزند شما کما فی السابق از طریق فضای مجازی توسط معلمان مربوطه در حال پیگیری است و مدرسه می بایست به تعهدات مالی خود در قبال کادر آموزشی عمل نماید از جنابعالی تقاضا می شود در اسرع وقت جهت تسویه هزینه شهریه مدرسه مراجعه فرمائید.

مدرسه در ایام اداری از ساعت 9 الی 12 باز می باشد.

ضمنا اولیا محترم می توانند هزینه را از طریق شماره کارت

5041727010065397 به نام شرکت  تعاونی دانش گستران مهاجر
واریز و فیش آن را به شماره 09025952420 با نام دانش آموز ارسال نمایند.