اخبار / اخبار مدرسه
پایه اول

باسلام
قابل توجه اولیای پایه اول وسایل زیر برای مهر ماه تهیه شود:
1-جامدادی فلزی نباشد ، زیپی باشد.
2-دفتر مشق 40 برگ یک سیم باشد و فاصله خطوط زیاد باشد.
3-مداد رنگی 12 رنگی باشد.
4-روی تمام وسایل برچسب نام دانش آموز باشد.
باتشکر
دبستان آرمان دانش