اخبار / اخبار مدرسه
مهارت های زندگی

اولیای گرامی
با سلام
سری فیلم های آموزشی  مهارت های زندگی فردی وخانوادگی قابل استفاده در امور تربیت وتعلیم فرزندان وتعالی روابط میان اعضای  خانواده در آرشیو کتابخانه مدرسه موجود می باشد
 برای دریافت امانی سی دی های فوق به کتابخانه دبستان مراجعه فرمایید.
عناوین فیلم های آموزشی:
1-  ازدواج موفق، چگونه؟
2-  خانواده سالم، چگونه؟
3-  شکوه همسرداری و ازدواج پایدار
4-  تربیت دینی کودکان و نوجوانان
5-  مثبت اندیشی در زندگی
6-  مهارت های والدین در تربیت فرزندان
7-  فرزندپروری موفق
8-  وادی های شناخت در کودکان و نوجوانان
9-  افزایش اعتماد به نفس در فرزندان
10-  کاهش مشکلات یادگیری
11-  تربیت جنسی کودک و نوجوان
12-  تربیت دینی کودکان
13-  چالش ها و چالگوهای تربیتی کودکان امروزی
14-  خانواده عشق محور
15-  نقش مادر در تربیت جنسی کودک و نوجوان
16-  بلوغ، فرصت ها و تهدیدها
17-  ارتباط موثر
18-  شادمانی پایدار
19-  خطاهای فکری و شناختی
20-  فرزندپروری موفق
21-  آموزش مهارت های معنوی به کودکان و نوجوانان
22-  تربیت بدون فریاد