اخبار / اخبار مدرسه
جشن عاطفه ها

جشن عاطفه ها فرصتی است برای عشق ورزی و مهربانی به کسانی که نیازمند دستان گرم همنوعانشان هستند،به بهانه ی روز جشن عاطفه ها چشم های گریان کودکان محروم، امروز چشم به راه دستهای نوازشگری است که همواره به بهانه ای،مهربانی را بین خود و همنوع خود تقسیم می کنند.
بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی
در راستای برگزاری جشن عاطفه ها، دبستان آرمان دانش آمادگی دریافت کمک های نقدی و غیر نقدی شما
اولیاء گرامی را اعلام می دارد.
زمان چهارشنبه 97/7/11