اخبار / اخبار مدرسه
اطلاعیه

به اطلاع اولیاء محترم می رساند به علت افزایش نرخ منوی غذای روزانه دانش آموزان، از تاریخ 97/7/9 فروش روزانه غذا در مدرسه متوقف می شود.

لذا دانش آموزان عزیز حتی الامکان از منزل غذا همراه خود بیاورند و یا از بوفه مدرسه تهیه نمایند.