اخبار / اخبار مدرسه
قابل توجه پایه اول، چهارم و پنجم

با سلام

دانش آموزان پایه اول، چهارم و پنجم روز یکشنبه مورخ 97/7/1 با لباس ورزشی در مدرسه حضور یابند.

با تشکر