اخبار / اخبار مدرسه
سرويس مدرسه


اطلاعیه سرویس  مدرسه 
با سلام  از اولیا ی محترمی که در نظر دارند فرزندشان از سرویس مدرسه استفاده   نماید تقاضا میگردد جهت  عقد قرارداد با پیمانکار سرویس و پرداخت  هزینه آن  حد اکثر  تا ۲۷ شهریور  به معاون اجرایی  مدرسه مراجعه نمایند
یاد آوری  :عدم مراجعه  به معنای عدم نیاز به سرویس مدرسه محسوب خواهد شد 
دبستان غیر د‌لتی آرمان دانش