اخبار / اخبار مدرسه
کلاس بندی پایه پیش دبستان و اول

باسلام و احترام

به اطلاع ميرسانيم دوره آشنايي و آمادگي براي ورود به پايه بالاتر و همچنين کلاس بندي براي پايه پيش دبستاني و پايه اول مورخ 97/6/17 تا  97/6/19  از ساعت  9 الي  12 برگزار مي شود.

اولياي محترم ترتيبي اتخاذ فرمايند که دانش آموزان در اين روزها در مدرسه حضور يابند. 

درضمن جشن شکوفه ها در روز يکشنبه مورخ 97/6/18 از ساعت 9الي12 برگزار مي شود.

باتشکر