اخبار / اخبار مدرسه
اطلاعیه ثبت نام

اطلاعیه
اولیاء محترمی که تمایل به ادامه تحصیل فرزندشان در این مدرسه دارند، از امروز می توانند برای ثبت نام سال تحصیلی 98-97 به معاون اجرائی مراجعه نمایند.
دبستان آرمان دانش

97/3/8