اخبار / اخبار مدرسه
اطلاعیه ثبت نام

اطلاعیه
به منظور پاسخگویی به مراجعان جدید از اولیاء محترم کلاس پنجم تقاضا می شود جهت تعیین تکلیف سال تحصیلی 98-97 برای پایه ششم و ثبت نام، هر چه سریعتر به معاون اجرائی مدرسه مراجعه نمایند.
دبستان آرمان دانش

97/3/8