اخبار / اخبار مدرسه
اولین جشنواره فرهنگی ، هنری انجمن اولیاء و مربیان

قابل توجه اولیاء محترم
برای حضور در اولین جشنواره فرهنگی – هنری انجمن اولیاء و مربیان، آثار خود را در محورهای زیر تا 19/2/97 به مدرسه ارائه دهند:
1- عکس
• عکس ها باید در سایز 30×20 سانتیمتر چاپ و همراه cd آثار، که مشخصات کامل عکاس بر روی آن قید شده باشد.
• هر شرکت کننده مجاز است حداکثر با سه عکس شرکت کند.
2- شعر و داستان
• آثار به صورت تک نسخه ای و با موضوعات مرتبط با انجمن اولیاء و مربیان ارائه گردد.
3- شبکه های اجتماعی
• این رشته مربوط به کانال ها و گروه های شبکه های اجتماعی است که با هدایت اعضای انجمن اولیاء و مربیان و با موضوعات مرتبط ساخته و اداره می شود.
4- فیلم کوتاه
• نماهنگ¬ها باید در راستای فعالیت و اهداف انجمن اولیاء و مربیان باشد.
• حداکثر مدت زمان فیلم ها 15 دقیقه باشد.
دبستان آرمان دانش