اخبار / اخبار مدرسه
نوآموزان پیش دبستان، دانش آموزان پایه اول و ششم

قابل توجه اولیاء محترم نوآموزان پیش دبستان و دانش آموزان پایه اول و ششم
باسلام
روز شنبه مورخ 97/2/8 ، برنامه تهیه عکس یادگاری  فارغ التحصیلی می باشد.
حضور تمامی دانش آموزان پیش دبستان و پایه اول و ششم الزامی می باشد.
دانش آموزان توجه داشته باشند که با ظاهری آراسته و با لباس فرم مدرسه حضور داشته باشند.