اخبار / اخبار مدرسه
تکالیف اختیاری نوروز

باسلام و تبریک پیشاپیش سال نو
بنابر تقاضای اولیاء محترم تکالیف زیر به دانش آموزان عزیز برای تمرین و تکرار پیشنهاد می شود و دانش آموزان اختیار دارند در صورتی که فرصت داشتند به دلخواه خود تمرین ها را انجام دهند و باز تاکید می شود که این تمرین ها به هیچ وجه اجباری نیست. و به غیر از برگه جشنواره فرهنگی و هنری "بهارانه" از طرف مدرسه تکلیفی از دانش آموزان خواسته نشده است.

 

خانم تقوایی ..................................... ریاضی

 

خانم تقوایی ..................................... علوم

 

 خانم نصیری ..................................... ریاضی

 

خانم حبیبی ..................................... جدول مطالعه

 

 

خانم حیدری  ..................................... علوم

 

 

خانم حیدری  ..................................... فارسی

 

 

خانم قزوینی  ..................................... جدول مطالعه

 

 

 آقای میررضاپور ..................................... ریاضی

 

 

 آقای میررضاپور ..................................... علوم