اخبار / اخبار مدرسه
نقاشی های دانش آموزان به مناسبت شهادت حضرت فاطمه(س)