اخبار / اخبار مدرسه
کلاس هاي تقويتي وتيزهوشان

سلام به اطلاع اولیای محترم می رساند کلاس های تیز هوشان وتقویتی در روز پنجشنبه برگزار نمی شود.