اخبار مدرسه

روز آتش نشان

حضور آتش نشانان

باشگاه شطرنج

شرکت در کلاس و باشگاه شطرنج

آموزش خروج اضطراری

آموزش خروج اضطراری

جشن عاطفه ها

جشن عاطفه ها

اطلاعیه

اطلاعیه

جلسات اولیاء و مربیان

جلسات اولیاء و مربیان

موفقیت دانش آموزان

 آزمون تیزهوشان

قابل توجه پایه اول، چهارم و پنجم

قابل توجه پایه اول، چهارم و پنجم

اطلاعيه

سرويس مدرسه

کلاس بندی و جشن شکوفه ها

پایه پیش دبستان و اول

کلاس بندی پایه دوم تا ششم

کلاس بندی زبان انگلیسی

اطلاعیه

کلاس بندی پایه دوم تا ششم 

اطلاعيه

کلاس بندی پایه پیش دبستان و اول

گلگشت

نخستین برنامه سفر یک روزه

لباس فرم دانش آموزان

توزیع لباس فرم