اخبار مدرسه

اهدا جوایز

اهدای جوایز

اردوی پدر و پسر

اردوی ورزشی پایه پنجم

مراسم یلدا

مراسم یلدا

اردوی پدر و پسر

اردوی ورزشی پایه چهارم

متولدین آذرماه

اهدای هدیه

اردوی پدر و پسر

اردوی ورزشی پایه سوم

اردوی پدر و پسر

اردوی ورزشی

اهداء14 هزار صلوات

میلاد رسول اکرم(ص) و امام جعفرصادق(ع)