اخبار مدرسه

اردوی پارک ژوراسیک

اردوی پارک ژوراسیک

پیک آدینه3

پیک آدینه3

سفیران سلامت

واحد بهداشت

روز کودک

بازدید روز کودک

روزنامه دیواری ورزشی

روزنامه دیواری

پیک آدینه 2

پیک آدینه 2 

حیاط پویا

زنگ تفریح

برنامه آزمون ها

برنامه آزمون ها

پیک آدینه 1

پیک آدینه 1

روز آتش نشان

حضور آتش نشانان

باشگاه شطرنج

شرکت در کلاس و باشگاه شطرنج

آموزش خروج اضطراری

آموزش خروج اضطراری

جشن عاطفه ها

جشن عاطفه ها

اطلاعیه

اطلاعیه

جلسات اولیاء و مربیان

جلسات اولیاء و مربیان

موفقیت دانش آموزان

 آزمون تیزهوشان

قابل توجه پایه اول، چهارم و پنجم

قابل توجه پایه اول، چهارم و پنجم