اخبار مدرسه

تماشای بازی پرسپولیس

تماشای بازی پرسپولیس

مراسم ویژه اربعین حسینی

مراسم ویژه اربعین حسینی

جشنواره من و گلدانم

جشنواره من و گلدانم

اردوی دلفیناریوم

اردوی دلفیناریوم

حیاط پویا

زنگ تفریح

اردوی پارک ژوراسیک

اردوی پارک ژوراسیک

سفیران سلامت

واحد بهداشت

روز کودک

بازدید روز کودک

روزنامه دیواری ورزشی

روزنامه دیواری

حیاط پویا

زنگ تفریح

برنامه آزمون ها

برنامه آزمون ها

روز آتش نشان

حضور آتش نشانان

باشگاه شطرنج

شرکت در کلاس و باشگاه شطرنج

آموزش خروج اضطراری

آموزش خروج اضطراری

جشن عاطفه ها

جشن عاطفه ها