اخبار مدرسه

طبقه بندی دانه ها و برگ ها

طبقه بندی دانه ها و برگ ها پایه سوم

نمونه آثار نقاشی های دانش آموزان

نمونه آثار نقاشی های دانش آموزان

معاینه دانش آموزان توسط پزشک مرکز بهداشت

معاینه دانش آموزان توسط پزشک مرکز بهداشت - پایه چهارم

روزنامه دیواری درس علوم

روزنامه دیواری درس علوم پایه پنجم

پیک آدینه 21

پیک آدینه 21 پایه دوم تا ششم

متولدین بهمن ماه

اهدای هدیه به متولدین بهمن ماه

نمایشگاه کتاب

برگزاری نمایشگاه کتاب

کلاس هاي تقويتي و تيزهوشان

کلاس هاي تقويتي وتيزهوشان

پیک آدینه 20

پیک آدینه 20 پایه دوم تا ششم

پیک آدینه19

پیک آدینه 19​ پایه دوم تا ششم

پیک آدینه 18​

پیک آدینه 18​ پایه دوم تا ششم

نمایشگاه کتاب

نمایشگاه کتاب در دبستان آرمان دانش

اهرم ها

اهرم ها پایه پنجم

ساخت روزنامه دیواری آلودگی هوا بصورت گروهی

ساخت روزنامه دیواری آلودگی هوا پایه دوم

فعالیت رباتیک

فعالیت رباتیک پایه اول

آزمایش آتشفشان

 آزمایش آتشفشان پایه ششم

املای تقویت حافظه دیداری

املای تقویت حافظه دیداری پایه ششم

زمان تحویل کارنامه و جلسات

زمان تحویل کارنامه و جلسات تمامی پایه ها

پیک آدینه 17

پیک آدینه 17​ پایه دوم تا ششم

تمرین ریاضی با سکه

تمرین ریاضی با سکه پایه دوم