اخبار مدرسه

هفته گرامی داشت قرآن کریم

هفته گرامی داشت قرآن کریم

طرح نویسنده کوچک

طرح داستان نویسی برای دانش آموزان علاقه مند به نویسندگی

سفیران سلامت

دریافت چک امتیاز توسط سفیران سلامت

پیک آدینه 13

  پیک آدینه 13 پایه دوم تا ششم

تدریس نشانه ز - پایه اول

تهیه وسایل نشانه ز - پایه اول

درس علوم پایه پنجم

تشریح چشم گوساله درس علوم پایه پنجم

پیک آدینه12

 پیک آدینه 12 پایه دوم تا ششم

قهرمانان فوتسال

کسب مقام چهارم دبستان آرمان دانش 

پیک آدینه11

 پیک آدینه ​11 پایه دوم تا ششم

پیک آدینه ​10

 پیک آدینه ​10 پایه دوم تا ششم

پیک آدینه ​9

 پیک آدینه ​9 پایه دوم تا ششم

 

پیک آدینه ​8

 پیک آدینه ​8 پایه دوم تا ششم


پیک آدینه 7

پیک آدینه ​7 پایه دوم تا ششم

قابل توجه پایه های سوم و بالاتر

آزمون آنلاین مبتکران پایه های سوم و بالاتر

پیک آدینه 6

پیک آدینه 6 پایه دوم تا ششم

نمایشگاه نقاشی های دانش آموزان

دعوت نامه نمایشگاه نقاشی های دانش آموزان

پیک آدینه5

پیک آدینه 5 پایه دوم تا ششم

بهداشت روان

برگزاری مسابقه بهداشت روان

پیک آدینه4

پیک آدینه 4 پایه دوم تا ششم
 

جشن قرآن

برگزاری جشن قرآن پایه اول ابتدایی