اخبار مدرسه

تشویق دانش آموزان

دانش آموزان فعال

مسابقه کتاب خوانی

والدین برتر، فرزند برتر

پیک آدینه21

پیک آدینه21

نمایشگاه کتاب

به مدت سه روز

پیک آدینه20

پیک آدینه20

جشن انقلاب اسلامی

جشن انقلاب اسلامی

پیک آدینه19

پیک آدینه19

کلیله و دمنه خوانی

کلیله و دمنه خوانی

پیک آدینه18

پیک آدینه18

مسابقه کتاب خوانی

وادین برتر، فرزند برتر

معاینه غربالگری

پزشک از مرکز بهداشت

پیک آدینه 17

پیک آدینه 17

اهدای چک امتیاز

سفیران سلامت

چرتکه

ثبت نام دوره جدید