اخبار مدرسه

اردوی آموزشی ستاد مدیریت بحران

اردوی آموزشی ستاد مدیریت بحران

پیک آدینه 26

پیک آدینه 26 پایه اول تا ششم

برنامه ویدیویی گفتگو با دانش آموزان موفق

برنامه ویدیویی گفتگو با دانش آموزان موفق

از من به یادگار

دفتر یادگاری مدرسه

از من به یادگار

دفتر یادگاری مدرسه

پیک آدینه 25

پیک آدینه 25 پایه دوم تا ششم

متولدین فروردین ماه

اهدای هدیه به متولدین فروردین ماه

ثبت نام کتاب درسی

ثبت نام کتاب درسی

برندگان مسابقه کتاب خوانی

اسامی برندگان مسابقه کتاب خوانی مرحله اول

مسابقه کتاب خوانی

قابل توجه شرکت کنندگان مسابقه کتاب خوانی

اولین جشنواره فرهنگی هنری نوآوری و تجارب

اولین جشنواره فرهنگی هنری نوآوری و تجارب

تکالیف اختیاری نوروز

تکالیف اختیاری نوروز

جشنواره فرهنگی و هنری "بهارانه"

جشنواره فرهنگی و هنری "بهارانه"

پیک آدینه 25

پیک آدینه 25 پایه سوم وششم

اولین مرحله مسابقات کتابخوانی

اولین مرحله مسابقات کتابخوانی

شرکت کنندگان جشنواره تخم مرغ رنگی

شرکت کنندگان جشنواره تخم مرغ رنگی

مسابقات اندیشه و چیستان

 اهدای جوایز به برندگان مسابقات اندیشه و چیستان

متولدین اسفند ماه

اهدای هدیه به متولدین اسفند ماه

از من به یادگار

دفتر یادگاری مدرسه

روز درختکاری

 روز درختکاری در پارک چیتگر