اخبار مدرسه

فعالیت کلاس 5/2

فعالیت کلاس 5/2

تشکیل حباب برای پیدایش رنگین کمان(کلاس 5/1)

تشکیل حباب برای پیدایش رنگین کمان(کلاس 5/1)

رای گیری شورای دانش آموزی

رای گیری شورای دانش آموزی

دسته عزاداری مدرسه آرمان دانش

دسته عزاداری مدرسه آرمان دانش

مسابقات دارت

مسابقات دارت

برگزاری آزمون ماهانه (کلاس 5/1)

برگزاری آزمون ماهانه (کلاس 5/1)

مراسم مداحی دانش آموزان

مراسم مداحی دانش آموزان

فضاسازی مدرسه به مناسبت ماه محرم

فضاسازی مدرسه به مناسبت ماه محرم

کاردستی های دانش آموزان به مناسبت ماه محرم

کاردستی های دانش آموزان به مناسبت ماه محرم

به نتیجه رسیدن نوشیدنی گازدار (کلاس 5/1)

به نتیجه رسیدن نوشیدنی گازدار (کلاس 5/1)

ساخت دستگاه دقت سنج کلاس (6/1)

ساخت دستگاه دقت سنج کلاس (6/1)

تهیه نوشیدنی گازدار (کلاس5/1)

تهیه نوشیدنی گازدار (کلاس5/1)

تولد شایان حیدری(پیش دبستان)

تولد شایان حیدری(پیش دبستان)

غذای سالم (پایه سوم)

غذای سالم (پایه سوم)

آموزش دارت(پایه پنجم)

آموزش دارت(پایه پنجم)

اولین نمایشگاه آثار دانش آموزان

اولین نمایشگاه آثار دانش آموزان

نمایشگاه خلاقیت

نمایشگاه خلاقیت