اخبار مدرسه

آموزش _ٍ ربط دانش آموزان کلاس 1/1

آموزش _ٍ ربط دانش آموزان کلاس 1/1

آموزش سفال عروسکی برای دانش اموزان پایه اول

آموزش سفال عروسکی برای دانش اموزان پایه اول

مراسم شب یلدا کلاس 4/2

مراسم شب یلدا کلاس 4/2

مراسم شب یلدا کلاس 1/1

مراسم شب یلدا کلاس 1/1

مراسم شب یلدا کلاس 2/2

مراسم شب یلدا کلاس 2/2

اندازه گیری BMJ دانش آموزان مدرسه توسط کلاس 5/1

اندازه گیری BMJ دانش آموزان مدرسه توسط کلاس 5/1

میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)

میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)

گزارش مسابقات فوتبال دستی

گزارش مسابقات فوتبال دستی

گزارش مسابقات فوتبال دستی

گزارش مسابقات فوتبال دستی

اهدای مسابقات دارت

اهدای مسابقات دارت

فعالیت علوم (کلاس 5/1)

فعالیت علوم (کلاس 5/1)

دیدار با پژوهشگر پیش کسوت دانش فضایی

دیدار با پژوهشگر پیش کسوت دانش فضایی

برگزاری آزمون ماهانه (کلاس 5/1)

برگزاری آزمون ماهانه (کلاس 5/1)

اردوی علمی فرهنگسرای بهمن

اردوی علمی فرهنگسرای بهمن

برگزاری مراسم 13 آبان

برگزاری مراسم 13 آبان

تولد آرین عسگری (کلاس 5/1)

تولد آرین عسگری (کلاس 5/1)

انجام آزمایش علوم (کلاس 5/1)

انجام آزمایش علوم (کلاس 5/1)

اسامی اعضای شورای دانش آموزی

اسامی اعضای شورای دانش آموزی

اجرای املاء سفره‌ای در پایه‌های دوم

اجرای املاء سفره‌ای در پایه‌های دوم

نمایشگاه نقاشی‌های عاشورایی

نمایشگاه نقاشی‌های عاشورایی