اخبار مدرسه

کلاس هاي تقويتي و تيزهوشان

کلاس هاي تقويتي وتيزهوشان

نمایشگاه کتاب

نمایشگاه کتاب در دبستان آرمان دانش

اهرم ها

اهرم ها پایه پنجم

ساخت روزنامه دیواری آلودگی هوا بصورت گروهی

ساخت روزنامه دیواری آلودگی هوا پایه دوم

فعالیت رباتیک

فعالیت رباتیک پایه اول

آزمایش آتشفشان

 آزمایش آتشفشان پایه ششم

املای تقویت حافظه دیداری

املای تقویت حافظه دیداری پایه ششم

زمان تحویل کارنامه و جلسات

زمان تحویل کارنامه و جلسات تمامی پایه ها

تمرین ریاضی با سکه

تمرین ریاضی با سکه پایه دوم

دعوت نامه جشن آزمون

دعوت نامه جشن آزمون پیش دبستان

آثار خوشنویسی

آثار خوشنویسی پایه پنجم

فعالیت رباتیک

فعالیت رباتیک پایه اول

آزمون مرآت

آزمون مرآت

روزنامه دیواری

 روزنامه دیواری درس علوم پایه پنجم

آموزش نماز

آموزش نماز پایه دوم

آموزش اندازه گیری

آموزش اندازه گیری

کسب مقام دوم هندبال

کسب مقام دوم هندبال

برگزیدگان مسابقات قرآن و اذان

برگزیدگان مسابقات قرآن و اذان

اهدای جوایز

اهدای جوایز به برندگان مسابقات اندیشه، چیستان و معرفی کتاب

برگزاری مسابقه خوشنویسی

برگزاری مسابقه خوشنویسی پایه پنجم