اخبار مدرسه

جشن یادگیری

 جشن یادگیری پایه چهارم

مسابقات رباتیک

مسابقات رباتیک پایه چهارم

جشن یادگیری

 جشن یادگیری پایه سوم

مسابقات رباتیک

مسابقات رباتیک پایه سوم

اطلاعیه

اطلاعیه ثبت نام

اطلاعیه

اطلاعیه ثبت نام

جشن یادگیری

 جشن یادگیری پایه دوم

مسابقات رباتیک

مسابقات رباتیک پایه دوم

جشن یادگیری

جشن یادگیری پایه اول

مسابقات رباتیک

مسابقات رباتیک پایه اول

گلگشت

برنامه گردشگری

اهداء تقدیرنامه

اهداء تقدیرنامه به نفرات برتر مسابقات مدرسه ای

تاریخ دریافت کارنامه و جشن یادگیری تمامی پایه ها

تاریخ دریافت کارنامه و جشن یادگیری

اهداء جوایز به برگزیدگان مسابقات مدرسه

اهداء جوایز به برگزیدگان مسابقات مدرسه

اردوی باغ وحش ارم

  پیش دبستانی و پایه اول

متولدین اردیبهشت ماه

اهدای هدیه به متولدین اردیبهشت ماه

جشن الفبا

پیش دبستانی و پایه اول

گلگشت

برنامه گردشگری تابستانه

قابل توجه اولیاء محترم

اولین جشنواره فرهنگی ، هنری انجمن اولیاء و مربیان

اردوی خانوادگی پارک جوانمردان

اردوی خانوادگی پارک جوانمردان