اخبار مدرسه

پیک آدینه 17

پیک آدینه 17 پایه اول تا ششم

قابل ذکر است دانش آموزان کلاس اول نیز زین پس می توانند پیک آدینه خود را از سایت دریافت کنند.

پیک آدینه شماره 16

پیک آدینه شماره 16 پایه دوم تا ششم

پیک آدینه شماره 15

آدینه شماره 15 از پایه دوم تاششم

پیک آدینه 14

پیک آدینه پایه دوم تا ششم

پیک آدینه 13

آدینه پایه دوم تا ششم

معرفی برندگان مسابقه کتابخوانی

اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی دبستان آرمان دانش

پیک آدینه 12

پیک آدینه پایه دوم تا ششم

پیک آدینه 11

پیک آدینه شماره ​11 از پایه دوم تا ششم

برنامه آموزش خانواده

شناسنامه برنامه عمل معاونت آموزش ابتدایی منطقه 5 تهران-ویژه مدرسه

سال تحصیلی 96-95

پیک آدینه 10

پیک آدینه شماره 10 از پایه دوم تا ششم

پیک آدینه 9

آدینه شماره 9 پایه دوم تا ششم

لطفا دقت نمایید که پایه چهارم و پنجم و ششم در دو فایل مربوط به معلم ارسال شده و جداگانه دانلود شود

پیک آدینه 8

آدینه شماره 8 هفته چهارم آبان ماه پایه دوم تا ششم

پیک آدینه 7

آدینه شماره 7 هفته سوم آبان ماه پایه دوم تا ششم

نفرات برگزیده نمایشگاه نقاشی مهرماه

بیانیه هیئت داوران اولین نمایشگاه آثار نقاشی دانش آموزان مهرماه 95

پیک آدینه 6

آدینه شماره 6 هفته دوم آبان ماه پایه دوم تا ششم

رابطه صبحانه و قدرت یادگیری کودکان

صبحانه کافی و مناسب قدرت یادگیری کودکان را بالا می برد. 

تکلیف زبان پایه ششم (6A)

 تکلیف زبان پایه ششم در دو فایل عکس

پیک آدینه شماره 5

پیک آدینه شماره 5 هفته اول آبان ماه پایه دوم تا ششم 

تکلیف زبان پایه پنجم (5A)

تکلیف زبان پایه پنجم در دو فایل عکس

نفرات برتر آزمون شماره یک مبتکران

اسامی نفرات برتر آزمون شماره یک مبتکران