اخبار مدرسه

قابل توجه پایه ششم

کلاس تیزهوشان پایه ششم

پیک آدینه 29

پیک آدینه پایه اول تا ششم

پیک آدینه 28

پیک آدینه شماره 28 پایه اول تا ششم

پیک آدینه شماره 27

پیک آدینه شماره 27 پایه اول تا ششم

پیک آدینه 26

پیک آدینه 26 پایه اول تا ششم

پیک آدینه شماره 25

پیک آدینه 25 پایه اول تا ششم

پیک آدینه 24

پیک آدینه هفته 24 پایه اول تا ششم

پیک آدینه هفته 23

پیک آدینه هفته 23 پایه اول تا ششم

پیک آدینه 22

پیک آدینه 22 پایه اول تا ششم

جشنواره جابربن حیان دبستان آرمان دانش

لیست اسامی و مشخصات پروژه های جابربن حیان سال 1395

پیک آدینه هفته 21

پیک آدینه هفته 21 پایه اول تا ششم

برگزاری جشن بزرگ انقلاب دبستان آرمان دانش

جشن بزرگ انقلاب با حضور دانش آموزان و اولیا در سالن آمفی تئاتر امام علی (ع) برگزار شد

پیک آدینه 20

پیک آدینه هفته بیستم پایه اول تا ششم

پیک آدینه هفته 19

پیک آدینه هفته نوزدهم پایه اول تا ششم
پایه های اول لطفاًطریقه دریافت فایل آدینه را بیاموزند از هفته آینده دیگر کپی به آنها داده نمی شود.

پیک آدینه 18

یک آدینه 18 پایه اول تا ششم

قابل ذکر است دانش آموزان کلاس اول نیز می توانند فایل پیک آدینه خود را از سایت دریافت کنند

پیک آدینه 17

پیک آدینه 17 پایه اول تا ششم

قابل ذکر است دانش آموزان کلاس اول نیز زین پس می توانند پیک آدینه خود را از سایت دریافت کنند.

پیک آدینه شماره 16

پیک آدینه شماره 16 پایه دوم تا ششم

پیک آدینه شماره 15

آدینه شماره 15 از پایه دوم تاششم

پیک آدینه 14

پیک آدینه پایه دوم تا ششم

پیک آدینه 13

آدینه پایه دوم تا ششم