نمایشگاه خلاقیت پیش دبستانی ها

نمايشگاه خلاقيت پيش دبستاني ها

نوتبنوغثقحجحکگخچخحغ

تاریخعنوانبازدیدمشاهده
1396/12/15 برگزاری اولین انجمن نقد فیلم528
1396/12/15 برنامه ویدیویی گفتگو با دانش آموزان موفق 508
1396/08/30نمایشگاه نقاشی دانش آموزان739
1394/11/17نمایشگاه خلاقیت پیش دبستانی ها2129
1394/11/05نمایشگاه خلاقیت ریاضی دانش آموزان کلاس 2/21403
1394/10/27نمایشگاه نقاشی‌های آقای علی ایرانشاهی کلاس سوم1055
1394/10/02اهدای مسابقات دارت934
1394/09/08نمایشگاه نقاشی های آقای امیررضا زیارتی878
1394/08/30تمرین‌ های آموزشی در زمینه هوا و فضا647
1394/08/20مسابقات شطرنج1036
1394/08/18نمایشگاه انفرادی آثار خلاق آبتین جعفر بگلو کلاس دوم754
1394/08/17کانون شاعران و نویسندگان659