نمایشگاه خلاقیت پیش دبستانی ها

نمايشگاه خلاقيت پيش دبستاني ها

نوتبنوغثقحجحکگخچخحغ

تاریخعنوانبازدیدمشاهده
1396/12/15 برگزاری اولین انجمن نقد فیلم364
1396/12/15 برنامه ویدیویی گفتگو با دانش آموزان موفق 341
1396/08/30نمایشگاه نقاشی دانش آموزان562
1394/11/17نمایشگاه خلاقیت پیش دبستانی ها1444
1394/11/05نمایشگاه خلاقیت ریاضی دانش آموزان کلاس 2/21177
1394/10/27نمایشگاه نقاشی‌های آقای علی ایرانشاهی کلاس سوم871
1394/10/02اهدای مسابقات دارت796
1394/09/08نمایشگاه نقاشی های آقای امیررضا زیارتی718
1394/08/30تمرین‌ های آموزشی در زمینه هوا و فضا507
1394/08/20مسابقات شطرنج899
1394/08/18نمایشگاه انفرادی آثار خلاق آبتین جعفر بگلو کلاس دوم611
1394/08/17کانون شاعران و نویسندگان526