نمایشگاه خلاقیت پیش دبستانی ها

نمايشگاه خلاقيت پيش دبستاني ها

نوتبنوغثقحجحکگخچخحغ

تاریخعنوانبازدیدمشاهده
1396/12/15 برگزاری اولین انجمن نقد فیلم610
1396/12/15 برنامه ویدیویی گفتگو با دانش آموزان موفق 592
1396/08/30نمایشگاه نقاشی دانش آموزان825
1394/11/17نمایشگاه خلاقیت پیش دبستانی ها2350
1394/11/05نمایشگاه خلاقیت ریاضی دانش آموزان کلاس 2/21507
1394/10/27نمایشگاه نقاشی‌های آقای علی ایرانشاهی کلاس سوم1122
1394/10/02اهدای مسابقات دارت991
1394/09/08نمایشگاه نقاشی های آقای امیررضا زیارتی927
1394/08/30تمرین‌ های آموزشی در زمینه هوا و فضا692
1394/08/20مسابقات شطرنج1082
1394/08/18نمایشگاه انفرادی آثار خلاق آبتین جعفر بگلو کلاس دوم802
1394/08/17کانون شاعران و نویسندگان709