نمایشگاه نقاشی های آقای امیررضا زیارتی

نمايشگاه نقاشي هاي آقاي اميررضا زيارتي

ايفعصحلغغاگثعچفقث

تاریخعنوانبازدیدمشاهده
1396/08/30نمایشگاه نقاشی دانش آموزان65
1394/11/17نمایشگاه خلاقیت پیش دبستانی ها573
1394/11/05نمایشگاه خلاقیت ریاضی دانش آموزان کلاس 2/2652
1394/10/27نمایشگاه نقاشی‌های آقای علی ایرانشاهی کلاس سوم443
1394/10/02اهدای مسابقات دارت444
1394/09/08نمایشگاه نقاشی های آقای امیررضا زیارتی416
1394/08/30تمرین‌ های آموزشی در زمینه هوا و فضا244
1394/08/20مسابقات شطرنج624
1394/08/18نمایشگاه انفرادی آثار خلاق آبتین جعفر بگلو کلاس دوم356
1394/08/17کانون شاعران و نویسندگان260