تمرین‌ های آموزشی در زمینه هوا و فضا

تمرين‌ هاي آموزشي در زمينه هوا و فضا

غ

فحتزح

مئف

تاریخعنوانبازدیدمشاهده
1396/12/15 برگزاری اولین انجمن نقد فیلم210
1396/12/15 برنامه ویدیویی گفتگو با دانش آموزان موفق 207
1396/08/30نمایشگاه نقاشی دانش آموزان377
1394/11/17نمایشگاه خلاقیت پیش دبستانی ها991
1394/11/05نمایشگاه خلاقیت ریاضی دانش آموزان کلاس 2/2981
1394/10/27نمایشگاه نقاشی‌های آقای علی ایرانشاهی کلاس سوم710
1394/10/02اهدای مسابقات دارت688
1394/09/08نمایشگاه نقاشی های آقای امیررضا زیارتی619
1394/08/30تمرین‌ های آموزشی در زمینه هوا و فضا424
1394/08/20مسابقات شطرنج808
1394/08/18نمایشگاه انفرادی آثار خلاق آبتین جعفر بگلو کلاس دوم527
1394/08/17کانون شاعران و نویسندگان438