نمایشگاه انفرادی آثار خلاق آبتین جعفر بگلو کلاس دوم

گفغعمغصثعيس

تاریخعنوانبازدیدمشاهده
1396/08/30نمایشگاه نقاشی دانش آموزان107
1394/11/17نمایشگاه خلاقیت پیش دبستانی ها617
1394/11/05نمایشگاه خلاقیت ریاضی دانش آموزان کلاس 2/2692
1394/10/27نمایشگاه نقاشی‌های آقای علی ایرانشاهی کلاس سوم476
1394/10/02اهدای مسابقات دارت476
1394/09/08نمایشگاه نقاشی های آقای امیررضا زیارتی437
1394/08/30تمرین‌ های آموزشی در زمینه هوا و فضا267
1394/08/20مسابقات شطرنج646
1394/08/18نمایشگاه انفرادی آثار خلاق آبتین جعفر بگلو کلاس دوم375
1394/08/17کانون شاعران و نویسندگان285