جادوی فکر بزرگ

 

بزرگ اندیش باشید، میزان موفقیت شما را میزان بینش شما تعیین می کند. اگر اهداف کوچک را مد نظر قرار دهید، باید در انتظار نتایج کوچک هم باشید. اهداف بلند را در نظر آورید تا به موفقیت های بزرگ دست یابید. این نکته را هم فراموش نکنید؛ بیشتر ایده ها و نقشه های بزرگ اگر اسانتر از ایده ها و نقشه های کوچک نباشند، دشوارتر از آنها نخواهند بود.
|کتاب جادوی فکر بزرگ |دکترشوارتز | انتشارات مروارید

تاریخعنوانبازدیدمشاهده
1397/01/29معرفی کتاب "جادوی فکر بزرگ"104
1397/01/26معرفی کتاب "من نگرانم"86
1397/01/26معرفی کتاب "پادشاه و دلقک"148
1397/01/26معرفی کتاب "100 نکته در شناخت دنیای پسران"101
1396/09/19معرفی کتاب : "حرف بزنم جیغ نزنم"265
1396/08/29معرفی کتاب "میمی میمون ناراحت نمی شود اگر مسخره اش کنند"284
1396/03/09#معرفی_کتاب جهت ماه مبارک #رمضان353
1396/01/30معرفی کتاب «پیامبر و قصه هایش»753
1396/09/19#معرفی_کتاب «احساس های تو»541
1395/11/16معرفی کتاب «تربیت چه چیزی نیست؟»589
1395/11/04معرفی کتاب « دختر شینا»3766
1395/11/02معرفی کتاب « قدرت هوش خلاق»678
1395/10/06معرفی کتاب « چرا بهانه می گیری»421
1395/10/01معرفی کتاب «با گفت و گو مشکل را حل کنیم»496
1395/09/09معرفی کتاب 3_به من دست نزن_1260
1395/08/29معرفی کتاب وقتی می ترسیم438
1395/07/14معرفی کتاب هفته : از بچه گفتن، از بچه ها شنیدن629