جادوی فکر بزرگ

 

بزرگ اندیش باشید، میزان موفقیت شما را میزان بینش شما تعیین می کند. اگر اهداف کوچک را مد نظر قرار دهید، باید در انتظار نتایج کوچک هم باشید. اهداف بلند را در نظر آورید تا به موفقیت های بزرگ دست یابید. این نکته را هم فراموش نکنید؛ بیشتر ایده ها و نقشه های بزرگ اگر اسانتر از ایده ها و نقشه های کوچک نباشند، دشوارتر از آنها نخواهند بود.
|کتاب جادوی فکر بزرگ |دکترشوارتز | انتشارات مروارید

تاریخعنوانبازدیدمشاهده
1397/10/05معرفی کتاب "جادوی فکر بزرگ"173
1397/09/28معرفی کتاب "من نگرانم"153
1397/08/23معرفی کتاب "پادشاه و دلقک"224
1397/10/05معرفی کتاب "100 نکته در شناخت دنیای پسران"169
1396/09/19معرفی کتاب : "حرف بزنم جیغ نزنم"351
1396/08/29معرفی کتاب "میمی میمون ناراحت نمی شود اگر مسخره اش کنند"347
1396/03/09#معرفی_کتاب جهت ماه مبارک #رمضان435
1396/01/30معرفی کتاب «پیامبر و قصه هایش»875
1396/09/19#معرفی_کتاب «احساس های تو»635
1395/11/16معرفی کتاب «تربیت چه چیزی نیست؟»692
1395/11/04معرفی کتاب « دختر شینا»4386
1395/11/02معرفی کتاب « قدرت هوش خلاق»770
1395/10/06معرفی کتاب « چرا بهانه می گیری»476
1395/10/01معرفی کتاب «با گفت و گو مشکل را حل کنیم»551
1395/09/09معرفی کتاب 3_به من دست نزن_1430
1395/08/29معرفی کتاب وقتی می ترسیم488
1395/07/14معرفی کتاب هفته : از بچه گفتن، از بچه ها شنیدن715