جادوی فکر بزرگ

 

بزرگ اندیش باشید، میزان موفقیت شما را میزان بینش شما تعیین می کند. اگر اهداف کوچک را مد نظر قرار دهید، باید در انتظار نتایج کوچک هم باشید. اهداف بلند را در نظر آورید تا به موفقیت های بزرگ دست یابید. این نکته را هم فراموش نکنید؛ بیشتر ایده ها و نقشه های بزرگ اگر اسانتر از ایده ها و نقشه های کوچک نباشند، دشوارتر از آنها نخواهند بود.
|کتاب جادوی فکر بزرگ |دکترشوارتز | انتشارات مروارید

تاریخعنوانبازدیدمشاهده
1397/01/29معرفی کتاب "جادوی فکر بزرگ"76
1397/01/26معرفی کتاب "من نگرانم"63
1397/01/26معرفی کتاب "پادشاه و دلقک"117
1397/01/26معرفی کتاب "100 نکته در شناخت دنیای پسران"81
1396/09/19معرفی کتاب : "حرف بزنم جیغ نزنم"227
1396/08/29معرفی کتاب "میمی میمون ناراحت نمی شود اگر مسخره اش کنند"252
1396/03/09#معرفی_کتاب جهت ماه مبارک #رمضان313
1396/01/30معرفی کتاب «پیامبر و قصه هایش»683
1396/09/19#معرفی_کتاب «احساس های تو»489
1395/11/16معرفی کتاب «تربیت چه چیزی نیست؟»540
1395/11/04معرفی کتاب « دختر شینا»3565
1395/11/02معرفی کتاب « قدرت هوش خلاق»621
1395/10/06معرفی کتاب « چرا بهانه می گیری»398
1395/10/01معرفی کتاب «با گفت و گو مشکل را حل کنیم»471
1395/09/09معرفی کتاب 3_به من دست نزن_1153
1395/08/29معرفی کتاب وقتی می ترسیم422
1395/07/14معرفی کتاب هفته : از بچه گفتن، از بچه ها شنیدن580