100 نکته در شناخت دنیای پسران

 

 

نکته ای از کتاب 100 نکته در شناخت پسران
والدین باید با مشاهده ی سه نشانه ی زیر در پسرشان مراقبت یکسانی را در پیش گیرند.1-انزوا، 2-نا امنی، 3-پوچی.
این نشانه ها انفجاری هستند و نارنجک های احساسی ایجاد می کنند که می تواند یک عمر به فرد لطمه بزند. توانایی و قدرت درونی پادزهر این تباهی ها است.​

 

 

تاریخعنوانبازدیدمشاهده
1397/01/29معرفی کتاب "جادوی فکر بزرگ"23
1397/01/26معرفی کتاب "من نگرانم"32
1397/01/26معرفی کتاب "پادشاه و دلقک"32
1397/01/26معرفی کتاب "100 نکته در شناخت دنیای پسران"27
1396/09/19معرفی کتاب : "حرف بزنم جیغ نزنم"172
1396/08/29معرفی کتاب "میمی میمون ناراحت نمی شود اگر مسخره اش کنند"179
1396/03/09#معرفی_کتاب جهت ماه مبارک #رمضان250
1396/01/30معرفی کتاب «پیامبر و قصه هایش»604
1396/09/19#معرفی_کتاب «احساس های تو»407
1395/11/16معرفی کتاب «تربیت چه چیزی نیست؟»439
1395/11/04معرفی کتاب « دختر شینا»3341
1395/11/02معرفی کتاب « قدرت هوش خلاق»540
1395/10/06معرفی کتاب « چرا بهانه می گیری»355
1395/10/01معرفی کتاب «با گفت و گو مشکل را حل کنیم»420
1395/09/09معرفی کتاب 3_به من دست نزن_776
1395/08/29معرفی کتاب وقتی می ترسیم372
1395/07/14معرفی کتاب هفته : از بچه گفتن، از بچه ها شنیدن513