(انتشارات تربيت, چاپ اول, 1376, چاپ‌ دوم‌، 1380, 232 صفحه‌)

دکتر عبدالعظیمی از روانشناسان متدین و همکاران در اموزش وپرورش

(انتشارات تربيت, چاپ اول, 1376, چاپ‌ دوم‌، 1380, 232 صفحه‌)
“تربيت‌ چه‌ چيز نيست‌؟" با نگا​هی​سلبی به‌ مفهوم‌ و جايگاه‌ تربيت‌ ​سعی دارد آنچه‌ را كه‌ در جامعه ی كنو​نی به‌ نام‌ تربيت‌ انجام‌ ​می گيرد از بنياد واژگون‌ نشان‌ داده‌ و پيامد​های منفی آن‌ را برملا سازد. در اين‌ كتاب‌ مي‌خوانيم‌: 
“همان‌گونه‌ كه‌ انسان‌، مشكل‌ انسان‌ است‌، تربيت‌ نيز مشكل‌ ا​صلی تربيت‌ است‌ و "تربيت‌ كردن‌" ، مانع‌ ا​صلی "تربيت‌ شدن‌" است‌. در واقع‌، بنا نيست‌ ما به‌ كودكان‌ را راست‌گو​یی و صداقت‌ بياموزيم‌ بلكه‌ بناست‌ كار​ی نكنيم‌ كه‌ صداقت‌ و راستگويي‌ آنها تبديل‌ به‌ رياكاري‌ و دروغ‌ گويي‌ شود. بنا نيست‌ كودكان‌ را دين‌ د​هی كنيم‌ بلكه‌ بايد كاري‌ نكنيم‌ كه‌ فطرت‌ دينی و انگيزه‌ خداپرستی و حقيقت‌ جو​ییي‌ آنها به‌ خاطر روشها​ی غلط‌ تر​بیتی بزرگسالان‌ تضعيف‌ شود... .
در اين‌ اثر، گفتارها​یی با عنوان‌؛ "تربيت‌ علم‌ نيست‌"، تربيت‌ "اجتما​عی كردن‌ نيست‌" ، تربيت‌ "دخالت‌ كردن‌ نيست‌"، "نصيحت‌‌كردن‌ نيست‌"، "عادت‌ دادن‌" نيست‌، "آموزش‌ دادن‌" نيست‌، "شكل‌ دادن‌"، نيست‌، "رام‌ كردن‌"، نيست‌، و... به‌ چشم‌ ​می خورد

 

//انتهای خبر//

تاریخعنوانبازدیدمشاهده
1397/10/05معرفی کتاب "جادوی فکر بزرگ"300
1397/09/28معرفی کتاب "من نگرانم"273
1397/08/23معرفی کتاب "پادشاه و دلقک"365
1397/10/05معرفی کتاب "100 نکته در شناخت دنیای پسران"291
1396/09/19معرفی کتاب : "حرف بزنم جیغ نزنم"490
1396/08/29معرفی کتاب "میمی میمون ناراحت نمی شود اگر مسخره اش کنند"492
1396/03/09#معرفی_کتاب جهت ماه مبارک #رمضان602
1396/01/30معرفی کتاب «پیامبر و قصه هایش»1089
1396/09/19#معرفی_کتاب «احساس های تو»876
1395/11/16معرفی کتاب «تربیت چه چیزی نیست؟»898
1395/11/04معرفی کتاب « دختر شینا»4910
1395/11/02معرفی کتاب « قدرت هوش خلاق»957
1395/10/06معرفی کتاب « چرا بهانه می گیری»596
1395/10/01معرفی کتاب «با گفت و گو مشکل را حل کنیم»659
1395/09/09معرفی کتاب 3_به من دست نزن_1843
1395/08/29معرفی کتاب وقتی می ترسیم609
1395/07/14معرفی کتاب هفته : از بچه گفتن، از بچه ها شنیدن887