معرفی کتاب

معرفی کتاب «پیامبر و قصه هایش»

غلامرضا حیدری ابهری

تصویرگر: هدی حدادی

معرفی کتاب « من نگرانم »

نوشته : برایان موزس

ترجمه : قاسم کریمی

#معرفی_کتاب «احساس های تو»

نویسنده : برایان موزس 

ترجمه ی قاسم کریمی

معرفی شده در کتاب نامه ی رشد آموزش و پرورش

برای سنین 6 تا  10 ساله ها

معرفی کتاب «تربیت چه چیزی نیست؟»

(انتشارات تربيت, چاپ اول, 1376, چاپ‌ دوم‌، 1380, 232 صفحه‌)

دکتر عبدالعظیمی از روانشناسان متدین و همکاران در اموزش وپرورش

معرفی کتاب « دختر شینا»

نام کتاب: دختر شینا

نام نویسنده: بهناز ضرابی زاده

موضوع:

کتاب «دختر شینا» خاطرات قدم خیر محمدی، همسر سردار شهید حاج ستار ابراهیمی است. این کتاب، زندگی یک دختر روستایی ست که در حال وهوای روزهای جنگ می گذرد و به رغم تعلق به ادبیات پایداری و جنگ، اثری است که عین زندگی را با تمام سختی ها و خوشی هایش، روایت می کند.