معرفی کتاب

معرفی کتاب «پیامبر و قصه هایش»

غلامرضا حیدری ابهری

تصویرگر: هدی حدادی

معرفی کتاب « من نگرانم »

نوشته : برایان موزس

ترجمه : قاسم کریمی

#معرفی_کتاب «احساس های تو»

نویسنده : برایان موزس 

ترجمه ی قاسم کریمی

معرفی شده در کتاب نامه ی رشد آموزش و پرورش

برای سنین 6 تا  10 ساله ها

معرفی کتاب «تربیت چه چیزی نیست؟»

(انتشارات تربيت, چاپ اول, 1376, چاپ‌ دوم‌، 1380, 232 صفحه‌)

دکتر عبدالعظیمی از روانشناسان متدین و همکاران در اموزش وپرورش