جشنواره عکس فجر

 

 

 

 

تاریخعنوانبازدیدمشاهده
1396/12/21جشنواره تخم مرغ رنگی321
1396/12/08جشنواره و نمایشگاه " عکس یادگاری با آدم برفی"393
1396/12/02جشنواره آدم برفی349
1396/11/25جشنواره عکس فجر375
1396/11/25جشنواره آدم برفی374
1396/11/23جشنواره جابربن حیان350
1396/10/27نمایشگاه نقاشی های دانش آموزان241
1395/11/16نمایشگاه نقاشی های خلاق دانش آموزان698
1394/11/17آیین رونمایی از داستان قصه "کفش هایی که غمگین بودند و شاد شدند" از دانش آموزان محمدمهدی زارع کلاس پنجم1140